Silifke Ticaret ve Sanayi Odası | SİTSO
TurkishEnglishGermanRussianFrenchArabic
Ticaret Sicili İşlemleri

ÖNEMLİ BİLGİLER

 

*DİJİTAL İMZA BEYANI VE GÖREV KABUL BEYANI HAKKINDA DUYURU


*TİCARET SİCİL İŞLEMLERİNDE RANDEVU ALINMASI HAKKINDA DUYURU


*ANA SÖZLEŞMELERİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE ONAYLANMASI İLE İLGİLİ DUYURU 
 


>> BELGE DİLEKÇELERİ
 

TİCARİ İŞLETME REHNİ

 

2024 YILI TİCARET SİCİLİ HARÇLARI
 

I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)


1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

 3.192,80TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

9.163,60 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

20.650,50 TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

1.581,50 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

2.267,30 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

5.022,60 TL

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

1.581,50 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

2.267,30 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

5.022,60 TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

615,10 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

891,50 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

1.581,50 TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin

örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

155,60 TL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

523,30 TL

 

2023 YILI TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN ÜCRET TARİFESİ

 

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN ÜCRET TARİFESİ

Yürürlük Tarihi: 20.01.2023

 

İLAN TÜRÜ

ÜCRETİ

1-

Şirket İlanları (Kelimesi)

2,95 TL

2-

Şirket Kuruluş İlanları (Kelimesi)

1,33 TL

3-

Kooperatif İlanları (Kelimesi)

1,52 TL

4-

Kooperatif Kuruluş İlanları (Kelimesi)

0,95 TL

5- Kadın/Engelli Girişimi Kooperatifleri İlanları (Kuruluş ve Diğer) Ücretsiz

6-

Gerçek Kişi Ticarete Başlama İlanları (Maktu)

380,00 TL

7- Gerçek Kişi Diğer İlanları (Kelimesi) 1,86 TL

8-

Teknogirişim Sermaye Desteği ile Kurulan Şirketler ve Gerçek Kişiler (Kelimesi ve Beher Gazete Bedeli)

0,01 TL

7-

Ticareti Terk, Resen Tescil ve Düzeltme İlanları

Ücretsiz

Veri Sorumlusu Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Aydınlatma Metni'ne KVKK bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Яндекс.Метрика