Silifke online hotel booking - Booked.net
+14°C

Sicil İşlemleri

MEVZUAT

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

 

 

BELGE DİLEKÇELERİ

 

TESCİL İŞLEMLERİ

 

TİCARİ İŞLETME REHNİ

 

2018 YILI TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

 

                             I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

      267,50 .-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

      767,40 .-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

   1.729,20 .-TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

      132,50 .-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

      190,00 .-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

      420,60 .-TL

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

      132,50 .-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

      190,00 .-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

      420,60 .-TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

       51,60 .-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

       74,80 .-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

     132,50 .-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

13,10 .-TL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

44,00 .-TL

 

2018 YILI TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN ÜCRET TARİFESİ

 

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
İLAN ÜCRET TARİFESİ
Yürürlük Tarihi: 08.01.2018

 

İLAN TÜRÜ

ÜCRETİ

1-

Şirket İlanları (Kelimesi)

0,50 TL

2-

Şirket Kuruluş İlanları (Kelimesi)

0,35 TL

3-

Kooperatif İlanları (Kelimesi)

0,35 TL

4-

Kooperatif Kuruluş İlanları (Kelimesi)

0,25 TL

5-

Gerçek Kişi Ticarete Başlama İlanları (Maktu)

80,00 TL

6-

Teknogirişim Sermaye Desteği ile Kurulan Şirketler ve Gerçek Kişiler (Kelimesi ve Beher Gazete Bedeli)

0,01 TL

7-

Ticareti Terk, Resen Tescil ve Düzeltme İlanları

Ücretsiz

8-

Gazete Perakende Satış Fiyatı

3,00 TL