Silifke online hotel booking - Booked.net
+14°C

11

 

       1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 126 ve 127 nci Maddelerine dayanılarak Portör Muayenesi yapılması yerine 663 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 nci maddesi ile anılan Kanunun 126 ncı maddesine yapılan düzenleme ile Gıda Hijyen Eğitimleri verilmesi hükme bağlanmıştır.

       Bu kapsamda 04.01.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak Yürürlüğe giren TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ ile “GIDA İŞLETMECİLERİ SORUMLULUK ALANLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞTIRDIKLARI PERSONELİN GIDA HİJYENİ İLE İLGİLİ KONULARDA EĞİTİMLERİNİ SAĞLARLAR” Bu bağlamda Silifke Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte yürüttüğümüz Hijyen Sertifikası Eğitimi sonucunda Oda Üyemiz olan firmaların çalışanlarına Oda Meclis Üyelerimiz aracılığı ile Gıda Hijyen Sertifikalarını teslim edilmiştir.

 

 

Okunma Sayısı: 5619
resim