Silifke online hotel booking - Booked.net
+14°C

03

 

 

www.sitsoakademi.com

 

Saygıdeğer İş İnsanları, 

Kamu ve Özel Sektörün Kıymetli Temsilcileri ve Değerli Akademisyenler,

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Mersin Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle ve TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun teşrifleriyle 18-20 Ekim 2018tarihlerinde Ulu Resort Hotel’de "Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı" gerçekleştirilecektir.

Liderlik günümüz yönetim stratejileri bağlamında anahtar kavram haline gelmiştir. Liderlerin toplumu etkileme ve yönlendirme becerileri sosyo-kültürel açıdan işletmeleri doğrudan etkilemekte ve kurumsallaşmanın önünü açmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak Oda ve Borsa yöneticilerinin Liderlik eğitimlerini almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar yaratacağı düşünülmektedir. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı bu doğrultuda atılmış en önemli Üniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır.

Etkinlik kapsamında tüm katılımcılara;

  • Takım Oluşturma,
  • Vizyon Sahibi Olma,
  • Etik Davranma,
  • Karizmatik Liderlik,
  • Stratejik Düşünme,
  • İşbirliğine Yatkın Olma,
  • Koordinasyonu Gözetme,
  • Kurumsallaşma ve İhracat Fikrini Geliştirme gibi konuları kapsayan Sertifikalı Eğitim Programı sunulacaktır.

Liderliğin ilham veren gücüne ve insanları etkileme becerisine odaklanan çeşitli eğitim-öğretim etkinlikleri / seminerler / akademik oturumlar / paneller / B2B görüşmeler ve atölye çalışmalarıyla 3 gün boyunca tüm katılımcıların beşeri ve sosyal sermayelerine katkı yapmaları hedeflenmektedir.

Ayrıca, Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı’na gönderilen ve Bilim Kurulu’nca kabul edilen sınırlı sayıda seçkin çalışma çalıştay süresince  “Akademik Oturumlar” kısmında sunulacaktır. Etkinliğe kabul edilen ve sunulan bildiriler, uluslararası yayınevi niteliği taşıyan Eğitim Yayınevi tarafından editörlü kitapta “Kitap Bölümü” olarak veya ulusal/uluslararası akademik dergilerde "Araştırma Makalesi" olarak Ekim ayı içerisinde yayımlanacaktır. Etkinlikte sunulan bildiriler arasından Bilim Kurulu’nca belirlenecek olan ilk 3 çalışmaya En İyi Bildiri Ödülü takdim edilmesi planlanmaktadır. Liderlik kavramı çerçevesinde son gelişmeleri paylaşmak, tartışmak ve literatüre katkı sağlamak için sizleri değerli katılımcıları 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde Silifke’ye bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.

DÜZENLEME KURULU 

Okunma Sayısı: 2031
resim