Silifke online hotel booking - Booked.net
+14°C

27

 

Silifke TSO ve Habitat İşbirliğinde Eğitmen FİLİZ EKER sunumu ile “BİREYLER İÇİN FİNANSAL OKURYAZARLIK” konulu Eğitim gerçekleştirildi. Eğitim sonucunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verildi.

 

Filiz Eker, Eğitimde ;”Finansal okuryazarlık en sade tanımıyla temel finansal konularda yeterliliğe sahip olmak ve kararlarımızda bilinçli karar verme sürecidir.

 

Her geçen gün karmaşıklaşan finansal sistemin içinde tüketicilere daha fazla sorumluluk düşmektedir.  Bilinçli tüketiciler finansal sistemin daha doğru işlemesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

 

Bu önem açısından Habitat derneğinin projesini yürüttüğü VISA, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje ortaklığını üstlendiği ‘’Bireyler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitiminde’’ üzerinde durduğumuz konu başlıkları kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 

 -   Harcamalar,

 -   Birikimler,

 -   Bütçe yapma,

 -   Hedefler,

 -   Bankacılık uygulamaları,

 -   Kredi kullanım bilgisi,

 -   Mevduat yatırım tercihleri ve mevduat ürünlerinin analizi,

 -   Basit faiz, bileşik faiz, temettü faizi gibi temel terimler bilgisi

 

    Eğitime katılan katılımcılarla hem teorik finansal konular üzerinde hem de gündelik yaşamımızda karşımıza çıkan durumlar hakkında fikir alışverişinde bulunularak eğitim süreci tamamlanmıştır.

 

Birçok Avrupa ülkesinin üzerinde durduğu önemli konulardan biri olan bireyler /girişimciler ve çiftçiler için finansal okur yazarlık eğitimi ülkemizde de her geçen gün önemini arttırmaktadır.


Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlemiş olduğu eğitim programında finansal okuryazarlık alanında ilçemizde önemli bir adım atılmış oldu. Bu eğitimlerin devamının gelmesi ilçemizdeki tüketicilerin farkındalık geliştirmesi açısından son derece önemlidir. Ticaretin aktif bir şekilde işleyebilmesi için iyi işleyen bir piyasa şarttır bilinçli tüketiciler aracılığı ile de piyasanın aktifliği ve sürekliliği devam ettirebilir .”dedi.

Okunma Sayısı: 798
resim